In 1995 werd Unidat di Bario Kòrsou officieel opgericht. Unidat richt zich op alle wijkorganisaties op Curacao die zich op het welzijn in de ruimste zin des woord van de wijken bezighouden door o.a. sociaaleducatieve, sociaal-culturele, sociaal-economische en recreatieve activiteiten te organiseren. De afgelopen dertien jaren heeft Unidat zich ingezet voor met name de bewustwording van
de samenleving inzake de positie en het belang van de wijk als een eenheid. Met het project Fleur de Marie, heeft de Unidat voornamelijk gewerkt met het vormen van een model voor de DUURZAME ONTWIKKELING in samenwerking met:

AMFO, USONA, Universiteit van Curaçao, Stadsvernieuwing, Stadsherstel, Monumentenzorg, Ministerie van Verkeer, Transport en Stedenbouw, Minsterie van Sociale Ontwikkeling, Politie, SKS Samenwerkende Fondsen, Vertegenwoording van Nederland Rema Uni en Instituto pa Desaroyo Komunitario Integral.
 

 


  

Click here to become a facebook friend

 

 

       
  Achtergrond informatie Unidat di Bario Korsou  
  Huidige situatie wijken  
  Wat willen we bereiken met regionaliseren  
  Personeel & Bestuur  
 

Wijkorganisatie & Vrijwilligers

 
  ACTIVITEITEN  
  Bekijk de Fleur de Marie video (youtube)  
 
 
        
  NIEUWS  


Grupo di estudio komunitario
Lektura di tráfiko humano
Brindis 2014
Dia internashonal di Boluntario
 
 

Unidat di Bario Korsou